16. 6. 2010

Tisková zpráva z 16.6.2010

Informace k tiskové konferenci dne 16.6.2010 v Mánesu

- dne 11.6.2010 byla Altnerem podána Obvodnímu soudu pro Prahu 1 žaloba proti ČSSD,
společnosti Cíl a.s., a Jiřímu Paroubkovi, aby společně zaplatili částku 176 mil.korun na
náhradu škody, text žaloby je k dispozici na altner.blogspot.com

- jde o částku, kterou advokátní kancelář Novotný a Partner, zmocněná Jiřím Paroubkem k
jednání za ČSSD dne 19.2.2007 avizovala advokátní kanceláři v Curychu WENGER &
VIELI, zmocněné k jednání s ČSSD Altnerem, že tato částka je připravena ke složení, a že
dne 20.2.2007 bude kanceláři WENGER & VIELI částka 176 mil.korun složena jako záruka,
že ČSSD má vážný zájem o mimosoudním narovnání s Altnerem prostřednictvím švýcarské
advokátní kanceláře začít jednat

- náhrada škody v částce 176 mil.korun s přísl. je soudně vymáhána za to, že ČSSD porušila
ústavní povinnost každé politické strany respektovat základní demokratické principy, když
v únoru 2007 se Jiří Paroubek za ČSSD rozhodl jednání s Altnerem o mimosoudním
narovnání dluhů ČSSD skrečovat, Altnera nepravdivě osočit z podvodného jednání, a
způsobit tak Altnerovi škodu minimálně v částce 176 mil.Kč

- namísto placení dluhů ČSSD se Jiří Paroubek rozhodl úmyslně podvodně oklamat veřejnost
osočením Altnera, že je podvodník, který si přisvojuje zásluhy za vymožení majetkových
práv ČSSD rozhodnutím Ústavního soudu v kauze Lidového domu v r.2000, když podle
Paroubka tyto zásluhy náleží jinému

- na tiskové konferenci dne 28.2.2007 Jiří Paroubek vystoupil s tvrzením, že ve skutečnosti
náleží zásluhy za vymožení majetku ČSSD advokátovi JUDr.Blanickému, který zastupoval
ČSSD před zmocněním Altnera, všechno podstatné vymyslel, a Altner už to „jen dokončil“

- advokát JUDr. Blanický zastupoval Zemanovu ČSSD ve sporu s Ministerstvem financí,
spor skončil v říjnu r.1994 rozsudkem Městského soudu v Praze, rozsudkem soud zamítl
žalobu Ministerstva financí na určení, že Lidový dům patří státu

- Altner zastupoval ČSSD před Ústavním soudem v kauze Lidového domu, kde v lednu
r. 2000 Ústavní soud nálezem rozhodl, že Zemanova ČSSD má majetková práva ke
společnosti Cíl a.s., a jejím prostřednictvím k Lidovému domu až od r.1995, kdy Zemanova
ČSSD sloučením se zahraniční Čsl. sociální demokracií v r.1995, od zahraniční Čsl. sociální
demokracie majetková práva k Lidovému domu získala
- podle nálezu Ústavního soudu z ledna 2000, kterým Ústavní soud rozhodl kauzu Lidového
domu, zastupoval-li advokát JUDr. Blanický Zemanovu ČSSD v r.1994, tak Zemanovu
ČSSD zastupoval v době před sloučením se zahraniční Čsl. sociální demokracií, tedy v době,
kdy Zemanova ČSSD žádná majetková práva ani ke společnosti Cíl a.s., ani k Lidovému
domu ještě neměla

- nelze si představit jinak, než že Jiří Paroubek spravoval miliardový majetek ČSSD s
povinností odborné péče řádného hospodáře, o úmyslném klamání veřejnosti „zásluhami“
advokáta JUDr.Blanického musel z nálezu Ústavního soudu z r.2000 vědět a je proto
namístě podezření, že klamal veřejnost „zásluhami“ advokáta JUDr.Blanického úmyslně,
aby ČSSD nemusela platit dluhy a vedení ČSSD mohlo tunelovat majetek svých věřitelů

- v reakci na zveřejněné výroky zástupců ČSSD, že ČSSD je sice zadlužená, ale má ještě
historický majetek, který se podle mediálních zpráv prodává, podal s žalobou na zaplacení
176 mil.korun Altner i návrh na vydání předběžného opatření k obstavení majetku ČSSD
soudem

- ostatní věřitelé ČSSD se proto vyzývají, aby za účelem společného postupu k podání
návrhu na prohlášení konkurzu na majetek ČSSD se přihlásili advokátní kanceláři
Mgr.Jaroslava Čapka, advokáta se sídlem v Hradci Králové, Komenského 241, PSČ :
500 03,

- Městský soud v Praze Altnerovi dluží z titulu zpronevěry, resp. rozkradení, částky více jak
11 mil. Kč na odměně správce v konkurzech úpadce OSAN s.p.v likvidaci, a úpadce Agrox
a.s., ke kterému došlo pod „dohledem“ soudu

- Altner proto dne 14.6.2010 doručil předsedovi Městského soudu JUDr.Sváčkovi s
odvoláním na zákonnou povinnost dlužníka výzvu, aby z 11 mil.Kč podle zákona mu
náležících prostředků, které mu tento soud dluží, zaplatil za Altnera Městský soud v Praze
Obvodnímu soudu pro Prahu 1 veškeré soudní poplatky a výlohy související s podáním
žaloby

- výzvou Altner upozornil předsedu Městského soudu v Praze na nebezpečí z prodlení, že
odkladem rozhodnutí soudu, hrozí nedobytnost žalované pohledávky a tím i náhrada škody
176mil.Kč státem

- dne 15.6.2010 doručil Altner Obvodnímu soudu pro Prahu 1 kopii výzvy předsedovi
Městského soudu v Praze a pro případ, že Městský soud z peněz náležících podle zákona
Altnerovi soudní poplatky nezaplatil, požádal Altner Obvodní soud pro Prahu 1 o
osvobození od soudních poplatků

- soudu Altner doložil, že po 10 let trvajícím okrádání Altnera orgány státní moci zbyla
Altnerovi poslední nemovitost v Praze 6, Zemědělská 6, jejíž jedna pětina je neprodejná pro
obstavení zástavami a exekucemi, výkon advokacie má Altner od května 2009 kvůli
stížnosti Jiřího Paroubka Českou advokátní komorou pozastaven a důchod, který mu pro
dlužnickou svévoli ČSSD byl vyměřen se započítáním let jen do r.2002 ve výši 10.000,-
Kč, je taktéž předmětem exekučního řízení, a proto jsou dány důvody pro osvobození
Altnera od soudních poplatků a složení jistoty za návrh na vydání předběžného opatření

Podrobnosti na altner.blogspot.com
JUDr.Zdeněk Altner

Žádné komentáře:

Okomentovat