22. 4. 2010

Nabídka aktuálních informací

- umíte číst a psát ? bez významu, text smlouvy není „poznatelný“ ani soudům,
s jedinou výjimkou – Ústavního soudu
„přelomový“ nález Ústavního soudu ze dne 11.11.2009 sp.zn. IV.ÚS 128/06, na http://www.4shared.com/document/FxfJlw2E/Alba_-_nlez_stavnho_soudu_z_11.html

- co platí, smlouvy nebo pomluvy ? ať máte v textu smlouvy cokoliv, práva nemáte žádná
aneb, je-li třeba „oddlužit“ politickou stranu předsedy US, není ani podepsané stížnosti
třeba, dopis předsedy politické strany postačí
článek „Protiústavní Ústavní soud“ z internetového deníku „Neviditelný pes“ ze dne
12.4.2010, na http://www.4shared.com/document/JbmxJxZ0/Neviditeln_pes__PRVO_Protistav.html

- komu vadí ohrožení nadvlády ruských tajných služeb v České republice zřízením radaru
USA ?
dopis pí. Madelain Albrightové k oznámení o odstoupení USA od smlouvy SOFA, na
http://www.4shared.com/document/aKvqOLbw/Dopis_Madelain_Albrightov.html

- v zemi, kde i Ústavní soud nedodržuje Ústavu, ani mezinárodní smlouvy, viz závazky z
Evropských úmluv proti korupci, chcete „řešit“ korupci přijetím zákona ?
platí-li právo rovného postavení před zákonem i soudem, platí „přelomový“ nález Ústavního
soudu v České republice i pro firmy z USA !?
dopis Americké obchodní komoře, AOK, k veřejné iniciativě proti korupci v ČR, na http://www.4shared.com/document/uLJlfzqn/Americkoesk_obchodn_komora.html

- není v zájmu členů Vaší komory podpořit protikorupční iniciativu AOK dříve, než na
smlouvy Vašich členů budou české soudy aplikovat „přelomový“ nález Ústavního soudu ?
dopis Obchodní komoře Švýcarsko-ČR k veřejné iniciativě AOK proti korupci, na http://www.4shared.com/document/JKByeNdT/dopis_Obchodn_komoe_vcarsko-R.html

Vyslovuji tímto uznání HST Sekretariát Obchodní komory Švýcarsko - Česká republika,
jejíž zástupci jako jediní dne 18.3.2010 civilizovaně potvrdili převzetí tohoto dopisu.
Dopis shodného obsahu byl uvedeného dne souběžně doručován obchodním komorám řady
zemí deklarujících se jako demokratické.
Německá obchodní komora dne 18.3.2010 hned ráno odmítla potvrdit převzetí dopisu jinak,
než razítkem bez podpisu, a to až po doložení převzetí mého dopisu Americkou obchodní
komorou dne 12.3.2010.
Zástupkyně Kanadské obchodní komory pí. Brabcová, odpoledne už odmítala potvrdit
převzetí dopisu, a i před recepčními se „schovávala“ v kanceláři. Bylo zjevné, že to má
zakázané.
Dokonce i zástupkyně Britské obchodní komory následně vystavila potvrzení o převzetí
dopisu jen na samostatnou listinu s výhradou nezávazného přečtení. Nezůstane nevyužito.
Od středověku je součástí evropské civilizace petiční právo každého „poddaného“ podat
petici „vrchnosti“, aniž by jí „vrchnost“ cenzurovala. Jo, bývalo za císaře pána.
Kam až civilizační agrese „Evropy práv občanů“ došla !?

- ctí USA závazek euroatlantické solidarity z Washingtonské smlouvy i proti civilizační agresi
Ruska do České republiky ? neuzavírají tajné služby USA nemravné obchody s lidskými
právy občanů členské země NATO ?
dopis prezidentu USA Baracku Obamovi před podpisem smlouvy START II v Praze, na http://www.4shared.com/document/k2gj1XFz/Dopis_Baracku_Obamovi_START_II.html

- nestačí nelidské zacházení sociálnědemokratickým „Ústavním“ soudem ? musí se k
sociálnědemokratickému „Ústavnímu“ soudu připojit i sociálnědemokratický ministr vnitra ?
dopis premiérovi Janu Fišerovi ke způsobu výkonu funkce Ministra vnitra ČR Martinem
Pecinou před volbami do sněmovny PČR, na http://www.4shared.com/document/Q50KtT2q/dopis_premirovi_Janu_Fierovi_k.html

Žádné komentáře:

Okomentovat